We use cookies to improve your experience on this site and serve more relevant ads to you. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms & Conditions.

Termeni și conditii

Folosirea paginii noastre de Facebook cât și a site-ului www.zionurbanwear.com, implică acceptarea termenilor și conditiilor prezentate in acest site.


ZION NOIZ SRL este o companie privată cu capital românesc, înregistrată pe teritoriul României, avand următoarele date de identificare:

ZION NOIZ SRL

CUI: 35360304

NR. INTREG. REG. COMERTULUI: J40/14879/2013

SEDIU SOCIAL: BD TIMISOARA NR. 43A, BL. 33, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA

Informatiile publicate pe SITE sunt informatii de interes general.

Informatiile despre produsele comercializate de catre ZION NOIZ, cât si alte informatii considerate de ZION NOIZ ca fiind de interes pentru UTILIZATORI, sunt puse la dispozitia acestora in mod gratuit.

UTILIZATORUL are obligatia să acceseze si să utilizeze SITE-ul numai in scopul si prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

 

Pentru a putea achizitiona produse de pe SITE vi se vor solicita urmatoarele date personale: nume complet, numar de telefon, adresa de email, adresa de livrare, serie si numar CI pentru emiterea facturii. Acest SITE este pus la dispozitie doar persoanelor care indeplinesc conditiile de eligibilitate.

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul SITE-ului www.zionurbanwear.com sau de a afecta performantele serverului de pe care  ruleaza SITE-ul, va fi considerata o tentativa de fraudare si va atrage dupa sine cercetarea penala asupra aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila, in cazul in care acest lucru nu este posibil fiecare dintre parti are dreptul de a se adresa instantei judecatoresti competente.

 

Nu garantăm disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care socitetatea are dreptul de a nu livra partial sau integral o anumita comanda.

 

Societatea garantează confidentialitatea informatiilor, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat, prin reteaua internă. Pentru o mai bună intelegere a acestor clauze, UTILIZATORUL este rugat să consulte și Legea nr. 677/2001 pentru Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.


SITE-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării, sau a folosirii gresite a informatiilor care se afla în controlul Societatii, totusi ZION NOIZ nu-și asumă răspunderea în cazul pierderii de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit SITE-ul.

 

Folosirea SITE-ului nu oferă Utilizatorului sau Consumatorului dreptul de a reproduce, copia, distribui sau folosi materialele sau informatiile prezentate pe SITE, decât cu acceptul express al Societatii.

Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale ZION NOIZ, prevăzute de legislatia in vigoare, iar detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia este ZION NOIZ.